LIVEZ - پخش زنده شبکه‌های تلویزیونی

پخش زنده رویداد

در این سرویس، تیم فنی متخصص پخش زنده به همراه تجهیزات مخصوص در محل برگزاری رویداد یا … حضور پیدا می‌کند، فید تصویر را از خروجی دوربین یا میز تدوین به وسیله‌ی کابل SDI و یا HDMI دریافت می‌کند و پس از فشرده‌سازی و کدگذاری، آن را به ترنسکدر لایوز ارسال می‌کند. در نهایت خروجی مناسب پخش با ویژگی‌های مختلف از جمله ABR ، HLS و … از روی شبکه‌ی تحویل محتوا (CDN) به کاربر نهایی ارایه می‌شود.

درخواست پخش زنده

درخواست پخش زنده

بررسی و امکان‌سنجی

بررسی و امکان‌سنجی

عقد قرارداد

عقد قرارداد

تست پیش از رویداد

تست پیش از رویداد

انجام پخش زنده

انجام پخش زنده