LIVEZ - پخش زنده شبکه‌های تلویزیونی

زیرساخت پخش زنده

در این سرویس، فید تصویر را از خروجی دوربین یا میز تدوین به وسیله‌ی کابل SDI و یا HDMI توسط یک منتشرکننده (Broadcaster) بر روی پروتکل RTMP یا RTSP به ترنسکدر لایوز ارسال می‌شود و خروجی مناسب پخش با ویژگی‌های مختلف از جمله ABR ، HLS و … از روی شبکه‌ی تحویل محتوا (CDN) به کاربر نهایی ارایه می‌شود.

درخواست پخش زنده

درخواست پخش زنده

بررسی و امکان‌سنجی

بررسی و امکان‌سنجی

عقد قرارداد

عقد قرارداد

انجام پخش زنده

انجام پخش زنده